Muži

Muži jsou biologicky odlišní od žen, což se projevuje tělesné stavbě, hormonálním složení a reprodukčních funkcích. Muži mají obvykle větší tělesnou hmotnost, silnější kosterní stavbu a vyšší svalovou hmotu než ženy. Mají také nižší procento tělesného tuku. Hormonálně se muži liší od žen především v produkci testosteronu, který ovlivňuje růst...