Firmy

Součástí kolaudace, před tím, než vypukne velká oslavná party, je také revize elektroinstalace. Odborný technik posoudí, zda je vše tak, jak má a vy po předložení dokumentu o této kontrole a přihlášení k odběrnému místu budete hrdými majiteli elektroměru. Než to náležitě oslavíte, nezapomeňte na to, že revize elektro se musí provádět pravidelně....

Lodní kontejnery jako standardní přepravní box v mezinárodní dopravě získaly svou popularitu hlavně po 2. světové válce. V tuto dobu totiž začala lodní kontejnery používat hlavně americká armáda, která potřebovala realizovat složité logistické akce prakticky po celém světě. Od této doby udělaly lodní kontejnery krok kupředu, takže se z nich stal...

Většina zaměstnavatelů a provozovatelů velkých i malých podniků ví, že jsou třeba pravidelné revize elektroinstalací, elektrorozvaděčů, hromosvodů, revize elektrorozvodů, elektrospotřebičů, ale i kontroly elektrických strojů a ručního nářadí. Tato povinnost vzniká ze zákona a řídí se platnými normami. Veškeré elektrorevize musí provádět...

Řešíte, jak nejefektivněji zviditelnit vlastní firemní logo anebo celou firmu? Ačkoliv existuje mnoho formátů reklamy, stejně světelný nápis a světelná reklama naleží k populárním, jelikož uchvátí nové potenciální zákazníky. Pomineme-li reálnou skutečnost, že světelná reklama bývá nákladnější než obyčejná reklama, i tak se vyplatí, ježto světelná...