Státní dotační program nová zelená úsporám je dostupný pro všechny občany České republiky

20.04.2019

Kvůli stále vzrůstajícím cenám za energie by občany zajímalo, jak se dá ušetřit a souběžně být ohleduplný k okolní přírodě. Proto se skýtá možnost směny dodejce plynu a elektřiny. Jak na výměnu, k tomu vám poslouží kalkulačka úspor, která je na webu IQenergy.cz. Zainvestované částky se projeví na úsporách třeba až za několik let. Všechny užitečné rady a internetový obchod s praktickým zbožím jsou k nalezení také na uvedeném webu. Zdarma poskytujeme rady i telefonicky, či přes kontaktní formulář. Na téma programu nová zelená úsporám přichází nejvíce dotazů.

Žadatelé o dotaci 

Žadatelé o dotaci nová zelená úsporám naleznou na webových stránkách souhrn všech podmínek pro žádost. Žádost o podpůrnou dotaci si žadatelé mohou podat kdykoliv, žadatelé budou posuzovaní do konce roku 2021. Finance budou pro žadatele uvolňovány postupně v souvislosti s výnosem z prodeje emisních povolenek. Program nová zelená úsporám napomáhá snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů, program nová zelená úsporám přispívá na výstavbu rodinného domů s nízkou energetickou náročností a na šetrné užívání zdrojů energie, jako je například vyměňování opotřebovaných zdrojů tepla za moderní tepelné jednotky. Na IQenergy.cz si lze prohlédnout tabulku se seznamem vyměnitelných tepelných zdrojů.

Čerpání dotacÍ 

Zároveň je možné čerpat dotaci na výstavbu fotovoltaické elektrárny, kdy se na jeden dům dává až sto tisíc korun. Přeměna slunečního záření na elektřinu za využití polovodičových diod spojených do panelů, to je fotovoltaika. Úsporný a současně efektivní postup výroby elektřiny - fotovoltaika - je stále oblíbenější. Díky fotovoltaické elektrárně nejen posílíte vlastní energetickou soběstačnost, ještě se k tomu zmenší výsledné částky domácnosti placené za elektřinu.