Revize elektroinstalace: Na co si dát pozor a na co nezapomínat

27.01.2023

Součástí kolaudace, před tím, než vypukne velká oslavná party, je také revize elektroinstalace. Odborný technik posoudí, zda je vše tak, jak má a vy po předložení dokumentu o této kontrole a přihlášení k odběrnému místu budete hrdými majiteli elektroměru. Než to náležitě oslavíte, nezapomeňte na to, že revize elektro se musí provádět pravidelně. Jak často? To záleží na několika faktorech.

Datum příští revize elektroinstalace je ovlivněno prostředím

Zatímco běžně probíhá další revize elektroinstalace po pěti letech od té první, existují výjimky, které tento interval o hodně zkracují. Jaké? Pokud se elektrorozvody nacházejí ve vlhkém, studeném či horkém prostředí, další revize elektro musí proběhnout po třech letech. V mokrém prostředí se kontrola provádí každoročně, stejně tak i v prostředí s extrémní korozní agresivitou. Proto je dobré vědět, v jakém prostředí se váš domov nachází, a hlídat si data jednotlivých kontrol.

Pravidelnost revize elektrospotřebičů je dána jejich užíváním

Pravidelně by měla probíhat také revize elektrospotřebičů, a to v takovém rozmezí, jak je stanoveno podle jejich užívání. Elektrospotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorech se kontrolují jednou za 12 či 24 měsíců, na druhou stranu spotřebiče používané na stavbách podléhají mnohem pravidelnějším revizím.

Datum elektro revize si hlídejte a dodržujte

Datum příští revize elektrozařízení si dobře hlídejte a dodržujte. Právě časté kontroly totiž mohou včas odhalit případnou závadu, tudíž ji budete moci včas odhalit a neriskovat tím tak své zdraví. V případě, kdy by u vás doma došlo ke zranění elektrickým proudem a bylo by zjištěno, že jste neprovedli poslední revizi elektra, pojišťovna by vám neposkytla žádné odškodnění.

Žijte bezpečně a dodržujte data elektro revizí. Mohou vám zachránit život.