Poznání sebe sama, protivné deprese a vtíravé krize středního věku bourá řízený koučink

10.07.2019

Se strachy už se v životě setkal každý. Jedná se například o strach o své blízké, patří sem strach o vlastní zdraví, nemoc, deprese, otravné krize středního věku. Velice často tyto stavy lidé řeší léky, stavy projednávají s psychology, zaměřují se na návyky, vzdalují se realitě, kypí v nich zlost, jsou nevydýchatelní, můžou mít sebevražedné tendence. To vše však nemůže skončit úspěšně. Nabízíme variantu, jež se opírá o uvědomění si osobní síly, sebepoznání, osobních možností, dovolí získat znovu jistotu.

Program Moje síla 

Ideální předpoklady k rozvoji vlastního já mají jednotlivé programy Moje síla. Všichni účastníci programů Moje síla při lekcích zvednou kondičku a psychickou pohodu, jež se stane pilířem lepší imunity vůči nástrahám osudu a života, osudovým zádrhelům, přemůžou strachy, souběžně objeví cestu, jak působit na okolí a zároveň se nenechat využívat. Řízený koučink je základem objevení pravdivé osobnosti, jež umí přijímat a dávat, najde ponaučení v určitém neúspěchu, dokáže potlačit krize středního věku, deprese jí zamávají, odolá lákadlům závislostí, bude empatický, prožije si své sny a přání, užije si pocit štěstí a hlavně se dokáže veselit každé ráno.

Roční program 

Lektorský koučink je soustředěn na konkrétní jednotlivce a jeho individuální potřeby. Zmíněné Roční programy se zaměřují na zájemce, kteří na rozvoji svojí síly chtějí pracovat systematicky s viditelným posunem v krátkém čase. Hlavní úloha průběžných programů tkví v primárním seznámením se s lektorskými kurzy. A jednorázové intenzivní kurzy zájemci naleznou v pobytových programech Moje síla. Na práci s osobním rozvojem v závislosti na osobní potřeby je zaměřen koučink Moje síla.