Důvěřujte projektu Moje síla, naleznete zmizelou chuť do života, oddálíte deprese a krize středního věku

25.09.2015

Ztracený zájem o jakoukoli činnost, vidina ztráty libida a mužství, úplné psychické vyčerpání, krize středního věku a časté deprese. Obrazy, kterými se zaobírá mnohý muž. Kde znovu objevit smysl života? Jak si podmanit nervové vypětí, nepřátelské myšlení, trvalé deprese, tušení, že jsme u konce a nic nemá cenu? Speciální projekt Moje síla byl vymyšlen pro muže, již se začínají hledat, případně realizovat, nebo se zaobírají spiritualitou. Projekt je zaměřen i na muže, kteří baží po dobré kondičce, chtějí mít naplněnou životní energii a jasné myšlení.

Ověřený koučing 

Chceme zapůsobit i na ty, kdo se neradi přizpůsobují všem, případně se chce orientovat jiným směrem, chtějí něco víc, než co do této doby znali. Ověřený koučing se soustředí na muže v krizových situacích, případně nasměruje ty, kdo si přeje přeměnit dosavadní osobní styl. Jelikož se zaobíráme i spiritualitou, proto se trénink projektu orientuje jak na výtečnou duševní obrodu, tak i na skutečný fyzický vývoj a odpovídající kondici. To je záměrem programu Moje síla.

Roční program

Na Sílu Těla a Sílu Mysli se soustředíme v lekcích Ročního programu. Důležitá Síla Srdce je využívána v plánu Chci změnu. Pobytové programy v Thajsku a na Krétě zahrnují koučing na Cestě poznání a pro růst Síly. Sportovní činnosti jako thajský box, běhání či free diving jsou doplňovány přednáškami osobního rozvoje, sebelásky a emoční práce. Průběžný program je otevřen po celý rok v Praze, zájemci se můžou připojit kdykoliv v průběhu celého roku. Relaxace a meditace vyplňují pauzy během sportování. Neoddělitelnou součástí programu je hlavně trénink mozku, podstatná je Síla Myšlenky. Zájemci mají v Individuálním programu koučing připraven tak, aby se skutečně fyzicky vyvíjel, emočně se uvolnil, vyřešil složitou situaci, konečně došel ke štěstí, nebo se cítil v naprosté pohodě.