Odborné elektrorevize na pracovištích i domácnostech provádí revizní technik

08.09.2016

Většina zaměstnavatelů a provozovatelů velkých i malých podniků ví, že jsou třeba pravidelné revize elektroinstalací, elektrorozvaděčů, hromosvodů, revize elektrorozvodů, elektrospotřebičů, ale i kontroly elektrických strojů a ručního nářadí. Tato povinnost vzniká ze zákona a řídí se platnými normami. Veškeré elektrorevize musí provádět kvalifikovaný revizní technik.


Firma Abax, servisní centrum, s. r. o., se zaměřuje na výše uvedené revize, které ovšem provádí tak, aby se zadavatel necítil být kontrolován, nýbrž aby věděl, že kontroly jsou v zájmu bezpečnosti pracovníků a prevencí před nepříjemnými důsledky. Pokud zájemci potřebují konkrétní revize, můžou se na stránkách společnosti v přehledných tabulkách dozvědět, jak často se musejí kontroly provádět i to, jaké úkony se provádějí s pomocí revizního technika.

Tematické okruhy revizí 

Tematické okruhy revizí jsou objasněny v kapitolách Revize elektroinstalací objektů, Revize hromosvodů a Revize elektrospotřebičů, strojů a ručního nářadí. K nahlédnutí jsou i přístroje, jež se používají pro revize různých druhů elektrozařízení, jako jsou například Metrel Instaltest 61557, Illko Revex Profi, Chauvin Arnoux CA.6412 a další. Ačkoliv laikům typy přístrojů mnoho neřeknou, při jejich prozkoumání zákazník uvěří, že firma pracuje s certifikovanými přístroji, které patří do rukou opravdu pouze povolaným pracovníkům. Těmi jsou právě revizní technici.

Revizní technik 

Revizního technika si zájemci o revize můžou objednat ze spádové oblasti, technik po úspěšné kontrole vystaví příslušný doklad o provedení revizí elektrozařízení a zaeviduje elektrická zařízení. Je třeba vědět, že neprováděním revizí elektro se porušuje zákon a je postihováno při kontrolách a vyšetřováních úrazů a škod na majetku.